อาชีพ

เข้าร่วมของเรา ครอบครัว

สวัสดี! ถ้าคุณได้มาถึงหน้านี้คุณอาจจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่มันต้องการที่จะทำงานภายใต้ Netccentric กลุ่มและเราทุกคนจะบอกคุณในสิ่งเดียวกัน - ไม่มีสถานที่อื่น ๆ ที่เราอยากจะเป็น นัฟแนงและ Churp Churp เป็น บริษัท น้องสาวภายใต้ Netccentric กลุ่ม เราไม่ได้เป็นเพียงบางส่วนของที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค Dotcoms แต่ยังอายุน้อยที่สุดดังนั้นจึงไม่มี บริษัท อื่น ๆ ที่รวบรวมคำกล่าวที่ว่า "ทำงานหนักเลี้ยงยาก" ดีกว่าเรา ;)